Skip to main content

Publications of the Author

Ľubov Štekauerová
Number of publications: 9

2004

Štekauerová, Ľubov . (2004). Nikdy sme neboli moderní (B. Latour). Filozofia, 59(7), 535-539. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/7/535-539.pdf
Štekauerová, Ľubov . (2004). Priestor kontextu v proprírodnej etickej reflexii. Filozofia, 59(2), 124-136. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/2/124-136.pdf

2002

Štekauerová, Ľubov . (2002). Pokus o sociobiologické zdôvodnenie pôvodu cnosti (M. Ridley). Filozofia, 57(1), 71-72. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/1/71-72.pdf

2001

Štekauerová, Ľubov . (2001). Živá filozofia H. Skolimowského na pôde katedry filozofie FF PU. Filozofia, 56(10), 728-729. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/10/728-729.pdf

1999

Štekauerová, Ľubov . (1999). Kultúra v ohrození (J. Šmajs). Filozofia, 54(4), 271-272. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/4/271-272.pdf

1998

Štekauerová, Ľubov . (1998). Technika ako objekt filozofickej reflexie. Filozofia, 53(6), 358-365. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/6/358-365.pdf

1996

Štekauerová, Ľubov . (1996). Moderná racionalita I (zborník Moderná racionalita I). Filozofia, 51(11), 794-796. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/11/794-796.pdf
Štekauerová, Ľubov . (1996). Ďalšia správa o stave sveta (Meadows, D. H. - Meadows, D. L. - Randers, J.). Filozofia, 51(8), 553-556. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/8/553-556.pdf

1985

Štekauerová, Ľubov . (1985). Hodnotná práca o filozofických problémoch technických vied. Filozofia, 40(1), 108-112. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/1/108-112.pdf