Skip to main content

Publications of the Author

Tomáš Hauer
Number of publications: 6

2004

Hauer, T. . (2004). "Šíp", který nedoletěl. Filozofia, 59(7), 508-514. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/7/508-514.pdf

2002

Hauer, T. . (2002). Zpět k beztřídní společnosti? Poznámky k Rortyho politické vizi. Filozofia, 57(2), 84-96. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/2/84-96.pdf

2001

Hauer, T. . (2001). G. Deleuze, J. F. Lyotard a postmoderní veřejný prostor. Filozofia, 56(2), 90-100. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/2/90-100.pdf

1996

Hauer, T. . (1996). Heidegger, Durrell, Rorty - asketičtí kněží a soukromé komentáře. Filozofia, 51(8), 495-506. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/8/495-506.pdf

1995

Hauer, T. . (1995). Rekontextualizace metafor. Filozofia, 50(4), 195-203. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/4/195-203.pdf

1994

Hauer, T. . (1994). Lebenswelt - přebývání ve vzdálenosti na doslech. Filozofia, 49(1), 3-13. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/1/3-13.pdf