Skip to main content

Publications of the Author

Ján Bodnár
Number of publications: 79

2003

Bodnár, J. . (2003). Svätopluk Štúr a problém tzv. psychofyzickej jednoty. Filozofia, 58(10), 703-710. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/10/703-710.pdf

2001

Bodnár, J. . (2001). Noetické aspekty problému transcendentna vo filozofii Svätopluka Štúra. Filozofia, 56(9), 612-617. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/9/612-617.pdf

2000

Bodnár, J. . (2000). Národovci a občania (T. Pichler). Filozofia, 55(8), 667-669. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/8/667-669.pdf

1999

Bodnár, J. . (1999). Filozofia dejín a problém zmysluplnosti dejinného procesu. Filozofia, 54(10), 742-751. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/10/742-751.pdf

1996

Bodnár, J. . (1996). Intuitívny realizmus na Slovensku. Filozofia, 51(10), 634-662. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/10/634-662.pdf

1995

Bodnár, J. . (1995). Hrušovského ontologická koncepcia bytia. Filozofia, 50(12), 794-802. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/12/794-802.pdf

1994

Bodnár, J. . (1994). Noetické konfrontácie v slovenskej filozofii 30.-40. rokov. Filozofia, 49(9), 553-563. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/9/553-563.pdf

1992

Bodnár, J. . (1992). Ján Amos Komenský a prírodná filozofia Jána Bayera. Filozofia, 47(9), 531-539. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/9/531-539.pdf

1990

Bodnár, J. . (1990). Losského filozofia intuitívneho realizmu na Slovensku. Filozofia, 45(5), 540-554. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/5/540-554.pdf

1989

Bodnár, J. . (1989). Človek a globálne problémy súčasnosti. Filozofia, 44(1), 68-82. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/1/68-82.pdf