Skip to main content

Publications of the Author

Helena Hrehová
Number of publications: 1

2002

Hrehová, H. . (2002). Aktuálnosť ruského filozofického personalizmu v prostredí súčasného morálneho nihilizmu. Filozofia, 57(10), 745-751. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/10/745-751.pdf