Skip to main content

Publications of the Author

Mária Vargová
Number of publications: 1

2002

Vargová, M. . (2002). Zamyslenie nad modernou spoločnosťou a poukázanie na význam zodpovednosti pre jednotlivca i pre spoločnosť. Filozofia, 57(8), 596-599. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/8/596-599.pdf