Skip to main content

Publications of the Author

Antónia Furjelová
Number of publications: 1

2001

Furjelová, A. . (2001). Poznámky k Štúrovej koncepcii životnej výstavby ako pozitívnemu variantu vitalizmu. Filozofia, 56(9), 657-661. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/9/657-661.pdf