Skip to main content

Publications of the Author

Karel Mácha
Number of publications: 6

1999

Mácha, K. . (1999). Smuteční oznámení aneb o Česko-slovenské vzájemnosti ve filozofii (K úmrtí Jiřího Kánského). Filozofia, 54(10), 770-771. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/10/770-771.pdf

1992

Mácha, K. . (1992). Faustovské reflexie. Filozofia, 47(10), 627-632. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/10/627-632.pdf

1963

Mácha, K. . (1963). Příspěvek к problematice člověka. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(1), 94-95. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/1/94-95.pdf

1962

Mácha, K. . (1962). Nová příručka filosofie. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(1), 74-75. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/1/74-75.pdf

1960

Mácha, K. . (1960). O historických kořenech buržoasního individualismu (příspěvek k rozboru dějin buržoasního myšlení). Slovenský Filozofický časopis, 15(1), 68-84. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/1/68-84.pdf

1958

Mácha, K. . (1958). K marxistickému pojetí jednotlivce. Slovenský Filozofický časopis, 13(2), 171-186. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1958/2/171-186.pdf