Skip to main content

Publications of the Author

Róbert Konrád
Number of publications: 5

1998

Konrád, R. . (1998). Wittgensteinov behaviorizmus a kontextualizmus. Filozofia, 53(1), 40-46. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/1/40-46.pdf

1997

Konrád, R. . (1997). Intencionalita: tradičné dichotómie vo filozofii jazyka a mysle a Wittgensteinova itemalistická stratégia ich prekonania. Filozofia, 52(2), 81-88. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/2/81-88.pdf

1996

Konrád, R. . (1996). Homunkulus a kognitívne vedy (N. Chomsky). Filozofia, 51(7), 485-489. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/7/485-489.pdf
Konrád, R. . (1996). Nekonečná nepochopiteľnosť anjelskej mysle. Filozofia, 51(3), 161-175. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/3/161-175.pdf

1994

Konrád, R. . (1994). Gilbert Ryle o Martinovi Heideggerovi. Filozofia, 49(12), 785-789. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/12/785-789.pdf