Skip to main content

Publications of the Author

Lukáš Siegel
Number of publications: 3

2020

Siegel, L. . (2020). MURÁNSKY Martin: Konanie a morálka. Vysokoškolské skriptá k predmetu filozofia. Filozofia, 75(4), 331 – 333. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.4.6

2019

Siegel, L. . (2019). Limity Rawlsovho prístupu k teórii spravodlivosti v koncepciách Evy F. Kittayovej a Marthy C. Nussbaumovej. Filozofia, 74(7), 543-555. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.7.3
Siegel, L. . (2019). SMREKOVÁ, Dagmar: Podoby zodpovednosti. Filozofické reflexie o aktuálnych spoločenských problémoch. Filozofia, 74(7), 586-588. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.7.7