Skip to main content

Publications of the Author

Mária Nemčeková
Number of publications: 8

2005

Nemčeková, M. . (2005). Diskusie o problémoch zdravotníckej etiky a bioetiky v Poľsku (Ślęczek-Czakon Danuta). Filozofia, 60(8), 626-628. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/8/626-628.pdf

2004

Nemčeková, M. . (2004). Filozofické súvislosti kvality života. Filozofia, 59(9), 665-674. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/9/665-674.pdf

2001

Nemčeková, M. . (2001). Poznámky ku konceptu ľudskej dôstojnosti. Filozofia, 56(5), 300-308. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/5/300-308.pdf

2000

Nemčeková, M. . (2000). Zmysel života, či zmysel smrti?. Filozofia, 55(6), 484-493. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/6/484-493.pdf

1998

Nemčeková, M. . (1998). Niektoré teoretické problémy profesiovej etiky v medicíne a ošetrovateľstve. Filozofia, 53(6), 366-375. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/6/366-375.pdf

1996

Nemčeková, M. ., & Žiaková, K. . (1996). Duchovná dimenzia problému bolesti a utrpenia. Filozofia, 51(9), 596-599. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/9/596-599.pdf
Nemčeková, M. . (1996). Možno vytvárať poriadok sveta bez poriadku v človeku? (k otázke moci a ľudskej dôstojnosti). Filozofia, 51(1), 23-27. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/1/23-27.pdf

1995

Nemčeková, M. ., & Mištuna, D. . (1995). Človek hľadajúci seba v situácii existenciálnej núdze nevyliečiteľného ochorenia. Filozofia, 50(5), 310-312. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/5/310-312.pdf