Skip to main content

Publications of the Author

Ján Urbánek
Number of publications: 2

1997

Urbánek, J. . (1997). Postmoderná ochrana prírody, alebo trvalo udržateľný rozvoj?. Filozofia, 52(2), 89-97. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/2/89-97.pdf

1996

Urbánek, J. . (1996). Ontológia prostredia - základ environmentálnej etiky. Filozofia, 51(2), 145-152. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/2/145-152.pdf