Skip to main content

Publications of the Author

František Škvrnda
Number of publications: 13

2022

Škvrnda, F. . (2022). WOLFSDORF, David Conan (ed.): Early Greek Ethics. Filozofia, 77(3), 222-225. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.3.6
Škvrnda, F. . (2022). Aristippov situačný hedonizmus v kontexte sokratovskej a sicílskej tradície myslenia. Filozofia, 77(3), 178-191. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.3.3

2020

Škvrnda, F. ., & Zelinová, Z. . (2020). Platónov Sokrates a problematika antropologického obratu. Filozofia, 75(3), 212-223. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.3.4

2019

Škvrnda, F. . (2019). Sokrates a Télauges – Aischinova sokratika medzi platonizmom a kynizmom. Filozofia, 74(1), 40-51. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.1.4
Škvrnda, F. . (2019). Wollner, U.: Prolegomena k Platónovmu dialógu Gorgias. Filozofia, 74(1), 74-77. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.1.7

2018

Kalaš, A. ., & Škvrnda, F. . (2018). Od Zoroastra k Sokratovi: vzťah antickej filozofie a mágie v 5. a 4. storočí pred Kristom (II). Filozofia, 73(3), 212-223. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/3/212-223.pdf
Kalaš, A. ., & Škvrnda, F. . (2018). Od Zoroastra k Sókratovi: vzťah antickej filozofie a mágie v 5. a 4. storočí pred Kr. (I). Filozofia, 73(2), 85-96. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/2/85-96.pdf
Škvrnda, F. . (2018). Suvák, V.: Antisthenés: Štyri štúdie. Filozofia, 73(2), 161-164. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/2/161-164.pdf

2017

Škvrnda, F. . (2017). Diogenés a Platón. Filozofia, 72(2), 128-139. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/2/128-139.pdf

2016

Škvrnda, F. . (2016). Flachbartová, L.: Diogenovský kynizmus ako spôsob života. Filozofia, 71(10), 898-900. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/10/898-900.pdf