Skip to main content

Publication Details

International Society for MacIntyrean Enquiry 4th Annual Conference

(Original title: 4. výročná konferencia Medzinárodnej spoločnosti pre výskum filozofie A. MacIntyra)
Filozofia, 65 (2010), 1, 106.
Type of work: Scientific Life
Publication language: Slovak