Skip to main content

Volume 5 (1950), 1

Introduction

(Original title: Prvá konferencia o súčasnom stave filozofie na Slovensku)
Filozofický sborník SAVU, 1950 (1950), 1, 7.
File to download: PDF

Articles

(Original title: Úlohy slovenskej filozofie v boji za socializmus a mier)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 8-18.
File to download: PDF
(Original title: Stav a úlohy našej filozofie)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 19-37.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: K filozofickej problematike prírodných vied)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 38-40.
File to download: PDF
(Original title: Poznámky o filozofii v predmníchovskej Re­publike)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 40-44.
File to download: PDF
(Original title: O knihách Svätopluka Štúra)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 45-47.
File to download: PDF
(Original title: Súčasný stav a úlohy našej psychologie)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 48-51.
File to download: PDF
(Original title: O niektorých naliehavých úlohách našej filozofic­kej práce)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 52-56.
File to download: PDF
(Original title: Pozdrav za poslucháčov filozofického odboru Fil. fak. SU)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 56-57.
File to download: PDF
(Original title: O ťažkostiach vyučovania filozofie)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 57-60.
File to download: PDF
(Original title: K problematike ideového odkazu štúrovcov)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 60-64.
File to download: PDF
(Original title: Hlasistická ideológia)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 64-68.
File to download: PDF
(Original title: Filozofická tvorba slovenských teologov)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 68-71.
File to download: PDF
(Original title: Dialektická metóda v poľnohospodárstve a lesníctve)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 71-73.
File to download: PDF
(Original title: Buržoázno-triedne korene a idealistické pozície sociologie a sociografie na Slovensku)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 73-76.
File to download: PDF
(Original title: O základné dielo materialistickej filozofie)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 77-78.
File to download: PDF
(Original title: Záverečné slovo)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 78-82.
File to download: PDF
(Original title: Naše úlohy a záväzky)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 82-83.
File to download: PDF

---

(Original title: Poučenia z konferencie filozofických pracovníkov)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 84-100.
File to download: PDF
(Original title: Marxizmus-leninizmus o základni a nadstavbe)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 101-120.
File to download: PDF
(Original title: Francúzsky materializmus XVIII. storočia)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 120-141.
File to download: PDF

Views

(Original title: Rozprava o René Descartesovi)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 142-145.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: G. Glezerman, Likvidacia exploatatorskich klassov i preotlolenie klassovyeh različij v SSSR)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 146-149.
File to download: PDF

Foreign Philosophy Journals

(Original title: La Pensée)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 150-157.
File to download: PDF
(Original title: Trudy Instituta istorii jestestvoznania)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 158-166.
File to download: PDF
(Original title: Kwartalnik filozoficzny XIX, 1950, 1/2)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 166-167.
File to download: PDF