Skip to main content

Volume 7 (1952), 1-2

Articles

(Original title: Stalinovo rozvitie marxisticko-leniskej teórie o základni a nadstavbe)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 1-2, 5-19.
File to download: PDF
(Original title: K filozofii Jána Kollára)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 1-2, 20-34.
File to download: PDF
(Original title: Rozvitie marxistickej teórie poznania V. I. Leninom)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 1-2, 35-73.
File to download: PDF
(Original title: Aristotelova logika)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 1-2, 74-108.
File to download: PDF
(Original title: Význam pokrokového umeleckého dedičstva pre socialistickú kultúru)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 1-2, 109-134.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Klement Gottwald, Spisy II. (1930—1931))
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 1-2, 135-142.
File to download: PDF
(Original title: Miloš Gosiorovský, Príspevok k dejinám slovenského robotníckeho hnutia)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 1-2, 142-147.
File to download: PDF
(Original title: Todor Pavlov, Teória odrazu)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 1-2, 147-150.
File to download: PDF
(Original title: Ladislav Rudas, Materialistický svetonázor)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 1-2, 150-155.
File to download: PDF
(Original title: A. P. Gagarin, Buržoázna filozofia a sociológia v službách imperializ­mu)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 1-2, 155-159.
File to download: PDF

Miscellaneous

(Original title: Zpráva o činnosti FÚ SAVU za rok 1951)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 1-2, 159-160.
File to download: PDF
(Original title: Oprava)
Filozofický sborník SAVU, 7 (1952), 1-2, 160.
File to download: PDF