Skip to main content

Volume 66 (2011), 6

Papers

(Original title: Vzťah medzi kynizmom a cynizmom)
Filozofia, 66 (2011), 6, 522-534.
Abstract

The paper examines the relationship between ancient Cynicism and his modern counterpart – cynicism. Ancient Cynicism is a strictly ethical way of life, while modern cynicism despises all ethical values. Ancient Cynicism is said to be a „shortest way to virtue“ and characterized by its commitment to a life in agreement with nature, radical freedom, self-sufficiency… Read more

File to download: PDF
(Original title: Antisthenés a paideia. K sókratovskému modelu výchovy)
Filozofia, 66 (2011), 6, 535-544.
Abstract

Článok sa sústreďuje na Antisthenovo chápanie výchovy, ktoré bolo nepochybne inšpirované Sókratom. Kľúčový zlomok – „počiatkom výchovy je skúmanie mien“ – je dokladom o úzkom spojení logiky a etiky, aké môžeme nájsť aj v Platónových a Xenofóntových dialógoch. Autor článku porovnáva Antisthenov koncept paideie s Isokratovým rétorickým ideálom a poukazuje na… Read more

File to download: PDF
(Original title: Antisthenés medzi Sókratom a Diogenom)
Filozofia, 66 (2011), 6, 545-557.
Abstract

The paper deals with the Socratic ethics as developed by Antisthenes and conceived by the doxografical tradition as the basis of Diogenes’ Cynicism. The author tries to show that Antisthenes’ thought as a whole is connected with paideia (education). Thus Antisthenes’ interpretations of Homer as well as his logical paradoxes have ethical aiming. There is a… Read more

File to download: PDF
(Original title: Štýly jestvovania: Pravdivý život a iný svet. Návrat k antickému kynizmu v európskej filozofii 20. storočia)
Filozofia, 66 (2011), 6, 558-570.
Abstract

The problem of true life has been central in the history of our philosophical and spiritual thought (Foucault), though it plays a much less important role in contemporary thought. The article presents a framework for understanding the comeback of philosophical interest in ancient Cynicism by situating it in the contemporary context of reconsidering the question of… Read more

File to download: PDF

Reflections

(Original title: Ancient Cynicism and Modern Philosophy)
Filozofia, 66 (2011), 6, 571-576.
File to download: PDF

---

(Original title: Zlomky)
Filozofia, 66 (2011), 6, 577-590.
File to download: PDF

Discussions - Polemics

(Original title: Umelecké dielo, skúsenosť, poznanie (Odpoveď J. Hrkútovi))
Filozofia, 66 (2011), 6, 591-600.
File to download: PDF
(Original title: O skúsenostnom poznávaní vo vede (Odpoveď J. Hrkútovi))
Filozofia, 66 (2011), 6, 601-610.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Antisthenés)
Filozofia, 66 (2011), 6, 611-612.
File to download: PDF
(Original title: Rossetti, L. – Stavru, A.: Socratica 2008. Studies in Ancient Socratic Literature (Collana di Studi e Testi “Le Rane”, 54))
Filozofia, 66 (2011), 6, 613-615.
File to download: PDF
(Original title: Shea, L.: The Cynic Enlightenment. Diogenes in Salon)
Filozofia, 66 (2011), 6, 616-619.
File to download: PDF