Skip to main content

Volume 9 (1954), 2

Reviews

(Original title: Lenin, Spisy, I, II)
Filozofický časopis, 9 (1954), 2, 205-209.
File to download: PDF
(Original title: V. V. Stasov - bojovník za realistické umenie)
Filozofický časopis, 9 (1954), 2, 209-214.
File to download: PDF
(Original title: Česká filozofická tvorba)
Filozofický časopis, 9 (1954), 2, 214-215.
File to download: PDF