Skip to main content

Volume 22 (1967), 5

Views

(Original title: Veda a morálna zodpovednosť vedca)
Filozofia, 22 (1967), 5, 550-564.
File to download: PDF
(Original title: Poznámky k dialógu medzi kresťanom a marxistom)
Filozofia, 22 (1967), 5, 555-557.
File to download: PDF