Skip to main content

Volume 26 (1971), 6

From Scientific Life

(Original title: Medzinárodná letná škola marxistickej filozofie vo Varne)
Filozofia, 26 (1971), 6, 668-670.
File to download: PDF