Skip to main content

Volume 28 (1973), 2

From Scientific Life

(Original title: Všezväzová vedecká konferencia sovietskych filozofov)
Filozofia, 28 (1973), 2, 167-170.
File to download: PDF
(Original title: Správa z 5. československo-sovietskeho filozofického sympózia v Mariánskych Lázňach)
Filozofia, 28 (1973), 2, 170-173.
File to download: PDF
(Original title: Zo života Slovenskej filozofickej spoločnosti)
Filozofia, 28 (1973), 2, 174-178.
File to download: PDF
(Original title: VII. medzinárodný estetický kongres)
Filozofia, 28 (1973), 2, 178-182.
File to download: PDF