Skip to main content

Volume 29 (1974), 2

Reviews, Notes, Information

(Original title: Človek ako filozofický problém)
Filozofia, 29 (1974), 2, 195-198.
File to download: PDF
(Original title: Tatarkiewiczova monografia o šťastí)
Filozofia, 29 (1974), 2, 198-200.
File to download: PDF
(Original title: Logika, jazyk, pravdepodobnosť)
Filozofia, 29 (1974), 2, 200-204.
File to download: PDF
(Original title: Problém subjektu a objektu)
Filozofia, 29 (1974), 2, 204-207.
File to download: PDF
(Original title: Filozofické otázky logickej analýzy vedeckého poznania)
Filozofia, 29 (1974), 2, 207-211.
File to download: PDF