Skip to main content

Volume 35 (1980), 1

Discussion

(Original title: K úlohám interdisciplinárneho výskumu v spoločenských vedách)
Filozofia, 35 (1980), 1, 97-104.
File to download: PDF