Skip to main content

Volume 35 (1980), 1

Reviews

(Original title: Desiaty zväzok „MEGA“)
Filozofia, 35 (1980), 1, 105-107.
File to download: PDF
(Original title: Prínosná monografia o kultúre)
Filozofia, 35 (1980), 1, 107-110.
File to download: PDF
(Original title: Pojem pravdy a alternatívy v teórii poznania)
Filozofia, 35 (1980), 1, 111-116.
File to download: PDF
(Original title: O vzťahu činnosti, vedomia a osobnosti)
Filozofia, 35 (1980), 1, 116-118.
File to download: PDF