Skip to main content

Volume 43 (1988), 1

Scientific Life

(Original title: Vedecká konferencia o buržoáznej filozofii vedy)
Filozofia, 43 (1988), 1, 101-102.
File to download: PDF
(Original title: Porada riaditeľov filozofických ústavov akadémií vied socialistických krajín)
Filozofia, 43 (1988), 1, 91-96.
File to download: PDF
(Original title: Stretnutie filozofov v Zwettli)
Filozofia, 43 (1988), 1, 96-97.
File to download: PDF
(Original title: Seminár o výskume dejín filozofického myslenia na Slovensku)
Filozofia, 43 (1988), 1, 97-99.
File to download: PDF
(Original title: Seminár o súčasných nemarxistických koncepciách človeka)
Filozofia, 43 (1988), 1, 99-101.
File to download: PDF