Skip to main content

Volume 47 (1992), 2

Articles

(Original title: Interpretácia a pravda. Úvod do hermeneutického kruhu)
Filozofia, 47 (1992), 2, 106-118.
File to download: PDF
(Original title: Literatúra, jazyk a referencia)
Filozofia, 47 (1992), 2, 73-89.
Abstract

Don Quijote je prvým moderným dielom, pretože ukazuje, ako sa krutý rozum totožností a rozdielov stavia proti nekonečnu znakov a podobností; pretože tu jazyk pretŕha svoju starú spriaznenosť s vecami, aby vstúpil do stavu osamelej suverenity, odkiaľ sa vo svojom strohom bytí vráti až ako literatúra...

File to download: PDF
(Original title: Filozof a prirodzený jazyk. Wittgenstein a Husserl)
Filozofia, 47 (1992), 2, 90-96.
File to download: PDF
(Original title: Pojem gramatiky a gramatika pojmov u Wittgensteina)
Filozofia, 47 (1992), 2, 97-105.
File to download: PDF