Skip to main content

Volume 50 (1995), 11

Reviews

(Original title: Syntetické dielo k dejinám španielskej filozofie (A. Guy))
Filozofia, 50 (1995), 11, 639-641.
File to download: PDF
(Original title: Príspevok k dejinám slovenského nezávislého sociálno-filozófického myslenia (Kusá, J. - Kopsová, R. - Fundárek, F.))
Filozofia, 50 (1995), 11, 642-644.
File to download: PDF
(Original title: Rusko mimo Ruska (Martin S. Putna))
Filozofia, 50 (1995), 11, 645-647.
File to download: PDF
(Original title: O vzťahu filozofie a literatúry (L. Nagl - J. Silverman (vyd.)))
Filozofia, 50 (1995), 11, 647-649.
File to download: PDF
(Original title: Boh a filozofia (E. Gilson))
Filozofia, 50 (1995), 11, 650-652.
File to download: PDF