Skip to main content

Volume 60 (2005), 8

Reviews

(Original title: O maďarskom filozofickom myslení (Béla Mester, László Perecz))
Filozofia, 60 (2005), 8, 624-626.
File to download: PDF
(Original title: Diskusie o problémoch zdravotníckej etiky a bioetiky v Poľsku (Ślęczek-Czakon Danuta))
Filozofia, 60 (2005), 8, 626-628.
File to download: PDF
(Original title: Postmoderné uvažovanie o etike a etickom (Edith Wyschogrod - Gerald P. McKenny))
Filozofia, 60 (2005), 8, 628-634.
File to download: PDF
(Original title: Projekt Sophistes (http://sophistes.burundi.sk))
Filozofia, 60 (2005), 8, 634-636.
File to download: PDF