Skip to main content

Volume 64 (2009), 4

Discussions - Polemics

(Original title: O informačnej hodnote jednej monografie o dejinách novotomistických metafyzík)
Filozofia, 64 (2009), 4, 394-395.
File to download: PDF