Skip to main content

Volume 64 (2009), 9

Reviews

(Original title: Poláková, J.: Smysl dialogu. O směřování k plnosti lidské komunikace)
Filozofia, 64 (2009), 9, 903-905.
File to download: PDF
(Original title: Rusterholz, P. – Meyer Schweizer, R. (Ed.): Kulturhistorische Vorlesungen: Aktualität und Vergänglichkeit der Leitwissenschaften)
Filozofia, 64 (2009), 9, 905-908.
File to download: PDF