Skip to main content

Volume 65 (2010), 2

Scientific Life

(Original title: III. medzinárodná konferencia Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie)
Filozofia, 65 (2010), 2, 210-211.
File to download: PDF