Skip to main content

Volume 65 (2010), 4

Reviews

(Original title: Blaha, Ľ.: Späť k Marxovi? (Sociálny štát, ekonomická demokracia a teórie spravodlivosti))
Filozofia, 65 (2010), 4, 400-401.
File to download: PDF
(Original title: Hrkút, J. (ed.): Argumentácia v bioetike)
Filozofia, 65 (2010), 4, 402-404.
File to download: PDF
(Original title: Kalaš, A.: Raný pyrrhónizmus alebo blažený život bez hodnôt?)
Filozofia, 65 (2010), 4, 404-406.
File to download: PDF
(Original title: Korsgaard, Ch. M.: Self-Constitution. Agency, Identity, and Integrity (Sebautváranie. Konanie, identita a integrita))
Filozofia, 65 (2010), 4, 407-410.
File to download: PDF