Skip to main content

Volume 70 (2015), 3

Reflections

(Original title: Sociálna teória a sociálna realita. Na cestách za poznaním a sebapoznaním. Nad knihou Františka Novosáda Čo? Ako? Prečo? Sociálna teória v otázkach a odpovediach)
Filozofia, 70 (2015), 3, 229-236.
File to download: PDF