Skip to main content

Volume 71 (2016), 10

Scientific Events

(Original title: Správa z konferencie Vplyv byzantskej filozofickej a kultúrnej iniciatívy na formovanie obrazu modernej Európy)
Filozofia, 71 (2016), 10, 904-905.
File to download: PDF