Skip to main content

Volume 72 (2017), 9

Reviews

(Original title: Plašienková, Z., Bizoň, M.: Antropológia normativity v myslení Pierra Teilharda de Chardin a Martina Bubera. Človek – Príroda – Boh)
Filozofia, 72 (2017), 9, 759-762.
File to download: PDF
(Original title: Zozuľak, J.: Byzantská filozofia)
Filozofia, 72 (2017), 9, 763-765.
File to download: PDF