Skip to main content

Volume 74 (2019), 6

Reviews

(Original title: SEDOVÁ, Tatiana, PALOVIČOVÁ, Zuzana: Zdravotné postihnutie v kontexte ľudských práv. Filozofická reflexia)
Filozofia, 74 (2019), 6, 501-504.
File to download: PDF
(Original title: MORRIS, Sean: Quine, New Foundations, and the Philosophy of Set Theory)
Filozofia, 74 (2019), 6, 505-508.
File to download: PDF