Skip to main content

Publications of the Author

Juraj Suchý
Number of publications: 23

1992

Suchý, J. . (1992). Výskum budúcností a filozofia budúcnosti. Filozofia, 47(6), 328-338. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/6/329-338.pdf
Suchý, J. . (1992). Kto je kto v individualizujúcom sa svete?. Filozofia, 47(5), 317-318. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/5/317-318.pdf

1989

Suchý, J. . (1989). Sociálna etika: veda a étos v socialistickej kultúre. Filozofia, 44(6), 656-668. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/6/656-668.pdf
Suchý, J. . (1989). Filozofická a nefilozofická aktualita M. Heideggera. Filozofia, 44(6), 732-739. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/6/732-739.pdf

1988

Suchý, J. . (1988). Aktivizácia subjektívneho činiteľa v intenzifikácii reprodukcie socialistickej spoločnosti. Filozofia, 43(1), 8-19. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/1/8-19.pdf
Suchý, J. . (1988). Filozofia a spoločenské vedy. Filozofia, 43(1), 103-107. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/1/103-107.pdf

1987

Suchý, J. . (1987). Filozofia rozvoja socializmu. Filozofia, 42(2), 153-160. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/2/153-160.pdf
Suchý, J. . (1987). Filozofia spoločenského vývinu. Filozofia, 42(2), 272-276. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/2/272-276.pdf

1986

Suchý, J. . (1986). Dialektika sociálneho vedomia a sociálneho konania. Filozofia, 41(4), 427-434. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/4/427-434.pdf

1984

Suchý, J. . (1984). Spoločenské vedomie ako faktor reprodukčného cyklu spoločnosti. Filozofia, 39(1), 66-74. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/1/66-74.pdf