Skip to main content

Publications of the Author

Alfréd Prígel
Number of publications: 2

1988

Prígel, A. . (1988). Dialektika prostriedku, cieľa a výsledku činnosti. Filozofia, 43(1), 74-81. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/1/74-81.pdf

1983

Prígel, A. . (1983). Teória a história. Filozofia, 38(1), 110-113. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/1/110-113.pdf