Skip to main content

Publications of the Author

Eva Odlerová
Number of publications: 2

1988

Odlerová, E. . (1988). Človek, príroda a ekologická výchova. Filozofia, 43(5), 590-598. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/5/590-598.pdf

1987

Odlerová, E. . (1987). Filozofické aspekty analýzy ekologických problémov. Filozofia, 42(5), 636-639. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/5/636-639.pdf