Skip to main content

Publications of the Author

Dušan Leška
Number of publications: 1

1986

Leška, D. . (1986). Dialektické protirečenia ako zdroj vývoja socializmu. Filozofia, 41(4), 454-463. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/4/454-463.pdf