Skip to main content

Publications of the Author

Ivan Sýkora
Number of publications: 5

1985

Sýkora, I. . (1985). Spoločenský pokrok v podmienkach socializmu. Filozofia, 40(3), 326-335. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/3/326-335.pdf

1975

Sýkora, I. . (1975). O kritériu spoločenského pokroku. Filozofia, 30(3), 313-322. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/3/313-322.pdf

1968

Sýkora, I. . (1968). Príspevok k problematike spoločenského pokroku. Filozofia, 23(1), 110-112. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/1/110-112.pdf

1966

Sýkora, I. . (1966). Monografia o spoločenskom pokroku. Filozofia, 21(5), 562-564. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/5/562-564.pdf

1964

Sýkora, I. . (1964). O probléme kultúry a kultúrnej revolúcie. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(2), 217-219. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/2/217-219.pdf