Skip to main content

Publications of the Author

Mária Machalová
Number of publications: 1

1984

Machalová, M. . (1984). Sociálnopsychické javy v spoločenskom vedomí. Filozofia, 39(1), 88-93. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/1/88-93.pdf