Skip to main content

Publications of the Author

Jiřina Popelová
Number of publications: 2

1983

Popelová, J. . (1983). Axiologický aspekt kultúry. Filozofia, 38(3), 354-362. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/3/354-362.pdf

1980

Popelová, J. . (1980). Hodnotový relativismus a jeho marxistické překonávání. Filozofia, 35(1), 8-15. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/1/8-15.pdf