Skip to main content

Publications of the Author

Michal Stríženec
Number of publications: 5

1982

Stríženec, M. ., & Ruiselová, Z. . (1982). Systémový prístup k skúmaniu niektorých poznávacích procesov. Filozofia, 37(4), 524-532. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/4/524-532.pdf

1964

Stríženec, M. . (1964). Nový príspevok k popularizácii kybernetiky (J. Bober, Stroj, človek, spoločnosť ako kybernetické systémy MME). Otázky Marxistickej Filozofie, 19(1), 109-112. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/1/109-112.pdf

1963

Stríženec, M. . (1963). Konferencia o kybernetike. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(2), 174-178. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/2/174-178.pdf
Stríženec, M. . (1963). O niektorých metodologických otázkach súčasnej fyziológie vyššej ner­vovej činnosti a psychológie na konferencii sovietskych fyziológov a psychológov v Moskve. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(1), 70-76. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/1/70-76.pdf

1962

Stríženec, M. . (1962). Kybernetika a komunizmus. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(4), 370-372. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/4/370-372.pdf