Skip to main content

Publications of the Author

František Chorvát
Number of publications: 3

1981

Chorvát, F. . (1981). Marxisticko-leninská filozofia — základ pre filozofické skúmanie výchovy. Filozofia, 36(5), 507-521. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/5/507-521.pdf

1966

Chorvát, F. . (1966). Právo a spoločnosť. Filozofia, 21(3), 342-343. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/3/342-343.pdf
Chorvát, F. . (1966). K otázke všeľudovosti socialistického štátu. Filozofia, 21(2), 167-180. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/2/167-180.pdf