Skip to main content

Publications of the Author

Heinz Sonntag
Number of publications: 1

1978

Sonntag, H. . (1978). Svetonázorovo-filozófické základy súčasnej vzdelávacej po­litiky SPD. Filozofia, 33(4), 427-442. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/4/427-442.pdf