Skip to main content

Publications of the Author

Oľga Macháčková
Number of publications: 3

1977

Macháčková, O. . (1977). K problematike „integrácie vied“ na stránkach Studií filozoficznych. Filozofia, 32(6), 658-663. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1977/6/658-663.pdf

1976

Macháčková, O. . (1976). Referatívny časopis problematiky vedy o vede. Filozofia, 31(6), 614-618. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1976/6/614-618.pdf

1975

Macháčková, O. . (1975). Vedeckotechnická konferencia na SVŠT. Filozofia, 30(1), 107-108. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/1/107-108.pdf