Skip to main content

Publications of the Author

Viera Hudečková
Number of publications: 4

1974

Hudečková, V. . (1974). Prínos L. Szántóa k šíreniu Leninovej filozofie u nás v rokoch 1918-1938. Filozofia, 29(2), 176-182. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1974/2/176-182.pdf

1973

Hudečková, V. . (1973). Dielo klasikov marxizmu-leninizmu v ČSSR v rokoch 1918 - 1938. Filozofia, 28(5), 490-506. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1973/5/490-506.pdf

1969

Hudečková, V. . (1969). Ladislav Klíma — filozof-básnik. Filozofia, 24(2), 236-238. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/2/236-238.pdf
Hudečková, V. . (1969). Významná štúdia o T. G. Masarykovi. Filozofia, 24(1), 110-112. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/1/110-112.pdf