Skip to main content

Publications of the Author

Alexander Tănase
Number of publications: 1

1973

Tănase, A. . (1973). Socializmus a ľudské implikácie súčasnej vedeckotechnickej revolúcie. Filozofia, 28(2), 124-136. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1973/2/124-136.pdf