Skip to main content

Publications of the Author

Michal Ferianc
Number of publications: 1

1973

Ferianc, M. . (1973). Leninský princíp nevyčerpateľnosti hmoty a filozofické problémy súčasnej fyziky. Filozofia, 28(3), 256-269. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1973/3/256-269.pdf