Skip to main content

Publications of the Author

Dušan Špirko
Number of publications: 3

2019

Špirko, D. . (2019). Zodpovednosť naplnená obavami i nádejou z budúcnosti – Jonasov a Skolimowského prínos k environmentálnemu mysleniu. Filozofia, 74(5), 405-413. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.5.5

2000

Špirko, D. . (2000). Morálka ako čosi "navyše?" (D. Smreková, Z. Palovičová). Filozofia, 55(6), 518-520. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/6/518-520.pdf

1996

Špirko, D. . (1996). Človek v ústredí, alebo v ústraní?. Filozofia, 51(2), 106-111. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/2/106-111.pdf